ReRoot
Naar een landelijk gebied van de nabije toekomst
Onze behoefte naar plekken waar we in balans met de natuur kunnen wonen, werken en ontspannen, is groter dan ooit. Als ReRootRevolution zetten we in op een haalbare transitie van het landelijk gebied. We starten vanuit het natuurlijke systeem en de economische en maatschappelijke belangen. Naast coöperatief denken aan een nieuwe mix van verdienmodellen, creëren we tegelijkertijd een houdbare financiële onderlegger. Een transitie naar een gebied waarin landbouw, natuur, gezond recreëren en verblijven samengaan. Het natuurlijke systeem is onze inspiratiebron, ons centraal verdienmodel én de sociale, verbindende factor.

Met professionals die inzicht hebben in natuurlijke systemen, professionals uit de agrarische sector, agrarische ondernemers én professionals uit de hospitality, streven wij naar landelijke gebieden…
waar we denken vanuit de kracht van de mix,
waarin recreëren en regeneratieve landbouw hand in hand gaan,
waar actief wordt gewerkt aan opwaardering van de plek,
waar afstemming op het abiotische systeem het stikstofprobleem aangrijpt,
waar het bodem & watersysteem wordt hersteld,
waar natuur de ruimte krijgt om te groeien,
waar gastvrijheid een uitgangspunt is,
waar lokale en nieuwe partijen een toekomst vinden,
waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld én gedeeld,
waar we denken in systemen en netwerken,
waar lokaal denken zorgt voor grootschalige impact,
waar doelen uit klimaatakkoord Parijs 2050 al in 2040 gehaald worden.


Wij geloven in een gebiedsgerichte aanpak, waarbij we de kracht zoeken in coöperatieve verdienmodellen, lokaal en regionaal. Door deze te clusteren ontstaat niet alleen een commercieel model dat rendabel is, maar waarbij ook de grondwaarde in balans blijft. Er ontstaan gebieden waar mensen geïnspireerd raken, en op een vanzelfsprekende manier worden verleid tot een gezondere leefstijl.

Waar we nu staan
  We zijn een zoektocht gestart en staan aan de vooravond van eerste experimenten.
  We zijn overtuigd van regio specifieke benaderingen, waarvoor wij partners zoeken.
  Onze eerste focus ligt op de overgangsgebieden, de brede zones rondom onze natuurkernen waar de noodzaak tot transitie het hoogst is.
  Per locatie wordt bekeken wie uit het consortium de juiste impact kan maken.
  Voor elke locatie wordt samengewerkt in een coöperatief model met bestaande inwoners en lokale stakeholders.
  De eerste stap is een broedplaats, vanuit waar de community en het gebied zich verder uitbreiden.
  Een stichting voor continuïteit advies en het aanjagen van elke locatie voor eigenaren en lokale overheden.
ReRoot
Initiatief door